OM OLRUD EIENDOM

Anders Olrud

Olrud Eiendom

Olrud Eiendom har over tid kjøpt flere eiendommer i industriområdet på Dammyr, med ambisjon om å bidra til en positiv utvikling i Fredrikstad ved å skape en ny bydel. Selskapet engasjerte seg derfor også i diskusjonen om sentrumsplan for noen år siden. Myndighetenes funn av utfordringer på Grønli utløste ideen om at Dammyr kanskje kan være en løsning for nytt knutepunkt.

Stasjonsbyen i Fredrikstad

Innen ti år skal intercityjernbanen føres gjennom Fredrikstad, og jernbanestasjonen skal flyttes. Fram til nå har det kun blitt presentert én alternativ lokalisering for ny stasjon: Boligområdet Grønli. Imidlertid har fagmyndighetene identifisert svært store utfordringer knyttet til å bygge ny stasjon her.

Vi har derfor engasjert uavhengige fagmiljøer for å vurdere Dammyr som alternativ lokalisering for en ny stasjon. Dette notatet er et sammendrag av de faglige rapportene. Grunnlagsmaterialet kan leses i sin helhet som vedlegg til dette notatet.

Har du spørsmål, må du gjerne kontakte Anders Olrud på 950 83 222 – anders@olrud.no

Involverte fagmiljøer

COBE arkitekter i København har lagd en plan for den nye stasjonsbyen. COBE under ledelse av Dan Stubbergaard er et internasjonalt anerkjent arkitektfirma spesialisert på byutvikling.

Selskapet har blant annet erfaring fra arbeid med Aarhus sentralstasjon, Nørreport stasjon og Tampere travel and service centre.

Besøk COBEs nettside

Multiconsult har foretatt geotekniske grunnundersøkelser av Dammyr. Multiconsult er et av Norges største og ledende miljø innen grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger, og utfører grunnundersøkelser over hele landet.

Over 80 rådgivere og konsulenter benytter daglig resultater fra grunnundersøkelsene i ulike typer oppdrag over hele landet, mens ca. 30 grunnborere og 10 laboranter fremskaffer resultatene ved sin innsats i felt- og laboratorium.

Les mer om den jernbanetekniske undersøkelsen

Sivilingeniør Jon Refseth har foretatt en jernbaneteknisk vurdering av Dammyr som lokasjon for ny stasjon. Refseth er selvstendig rådgiver innen jernbanetekniske fag. Han har lang fartstid som jernbaneplanlegger i Jernbaneverket, der han arbeidet med blant annet strekningsplanlegging, stasjoner og driftsanlegg.

Refseth har deltatt i planleggingen av en lang rekke jernbanestasjoner, og bidrog i tidlig fase i planleggingen av intercity gjennom Østfold. Han har også vært forsker i Østlandsforskning og undervist på Gjøvik ingeniørhøgskole. Refseth er diplomingeniør fra den tekniske høyskolen i Karlsruhe i Tyskland.

Les mer om undersøkelsen av grunnforhold