Her vil det komme informasjon om konsekvensene for næring og grunneiere.