Grunnforhold

Multiconsult har på oppdrag fra Olrud Eiendom gjennomført geotekniske undersøkelser av Dammyrområdet (Multiconsult datarapport 512297-RIG-RAP-001, se vedlegg). Sivilingeniør Jon Refseth har skrevet et kort sammendrag av datarapporten.

Multiconsult har foretatt et antall boringer til fjell, og har også tatt ut prøver av løsmassene i området. Undersøkelsene vider at dybdene til fjell varierer fra 4,8 til 15,6 meter over hele tomten. Refseth
viser til at det i Østfold typisk er større dybder ned til fjell enn på Dammyr-området, og fastslår at
«slik sett ligger Dammyr svært gunstig geoteknisk sett».

Over fjell er det løsmasser som for en stor del består av bløt leire/kvikkleire. Prøver viser at leirmassene ved innblanding av sement/kalk oppnår meget god belastbarhet. Både datarapporten og Refseths sammendrag er i sin helhet vedlagt dette notatet.

Multiconsult er et av Norges største og ledende miljø innen grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger, og utfører grunnundersøkelser over hele landet.

Over 80 rådgivere og konsulenter benytter daglig resultater fra grunnundersøkelsene i ulike typer oppdrag over hele landet, mens ca. 30 grunnborere og 10 laboranter fremskaffer resultatene ved sin innsats i felt- og laboratorium.

Besøk Multiconsults hjemmeside

Vurdering av Grunnforhold - Multiconsult

Sammendrag av grunnforholdsrapport - Jon Refseth