Før- og etterbilder

Dammyr sett ovenfra

Dammyr sett fra bro til Apenesfjellet

Utsikt fra Apenesfjellet. Der motorveien nå blokkerer gjennomgang vil det i fremtiden være fri passasje

Dammyr sett fra St. Croix-krysset.

Illustrasjonen til høyre viser hvordan stasjonsbyen vil ligge i lag over jernbanen.

Fra øde parkeringsplass til moderne jernbanestasjon.

Fra øde parkeringsplass til moderne jernbanestasjon.