HVORFOR ETABLERE STASJONSBYEN PÅ DAMMYR?

Denne seksjonen går gjennom argumentene for hvorfor den nye togstasjonen burde bygges på Dammyr.

KONSEPT

Til å utforme Stasjonsbyens arkitektoniske profil har Olrud Eiendom engasjert det København-baserte arkitektbyrået COBE.

I denne seksjonen kan du se konseptet deres.

TEGNINGER

Her kan du se COBEs tegninger av stasjonsbyen.

SAMMENLIGNING AV DE TO LØSNINGENE

Fredrikstad kommune planlegger å legge togstasjonen på Grønli.

Har kan du lese hvorfor vi mener Dammyr er et bedre alternativ.

TRAFIKK OG FORBINDELSER

Dammyr kommer til å bli et nytt knutepunkt i Fredrikstad sentrum. Nye veier vil sørge for forbindelse der det nå er barriere, og sørge for bedre flyt i sentrumstrafikken.

Les mer om Dammyr-prosjektets betydning for trafikken i sentrum her.

FØR- OG ETTERBILDER

Her kan du se bilder av det nåværende Dammyr-området side om side med konseptillustrasjoner fra COBE.

JERNBANETEKNISK STUDIE

Her kan du lese sivilingeniør Jon Refseths jernbaneteksniske analyse av Dammyr-prosjektet.

GRUNNFORHOLD

Sammenlignet med Grønli har Dammyr mer egnede grunnforhold for jernbane. Les Multiconsults analyse av Dammyrs grunnforhold her.

KONSEKVENSER FOR GRUNNEIERE OG HANDELSNÆRINGEN

Under denne seksjonen vil det komme informasjon om Dammyr-prosjektets betydning for grunneiere og næringsvirksomhet i Fredrikstad sentrum.

PRESENTASJON AV ARKITEKTUR

Last ned COBEs design i PDF-format (213MB)